| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 147/XI/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Or-0150/00118/11

2011/044367

Uchwała Nr 147/XI/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Działając na podstawie:

- art. 80 ust. 3b i ust.4, art. 90 ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

- art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

RADA MIASTA RYBNIKA
postanawia :

§ 1. W uchwale nr 665/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,”

2. § 3 pkt 6) skreśla się.

3. § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"Podmioty prowadzące niepubliczne szkoły dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zgodnie z przepisami prawa możliwe jest realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zobowiązane są do składania wraz z rozliczeniem, o którym mowa w ust. 5 informacji o liczbie uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Wzór druku określa załącznik nr 4.”

4. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

Załącznik do Uchwały Nr 147/XI/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja o liczbie uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »