| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego; Zarządu Powiatu Głubczyckiego

z dnia 14 września 2011r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (Al. Śląska 1)

Działając na podstwie uchwały nr XXIII/109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały nr XXXIX/161/2010 Rady Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1.

1) Powiat głubczycki zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bieruńsko-lędziński na kursach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach (ODZ).

2) Szkoły zawodowe dla których powiat bieruńsko-lędziński jest organem prowadzącym, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w ODZ.

§ 2.

1) Koszt szkolenia jednego ucznia na kursach organizowanych w ODZ w Głubczycach w roku 2011 strony ustalają następująco:

- kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I – 300,00 zł

- kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas II – 300,00 zł

- kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas III – 300,00 zł

2) Powiat bieruńsko-lędziński zobowiązuje się do udzielenia powiatowi głubczyckiemu dotacji celowej za kształcenie jednego ucznia w 2011 roku w ODZ w Głubczycach, w kwocie łącznej nieprzekraczającej 300 zł (słownie: trzysta złotych).

3) Powiat bieruńsko-lędziński dokona przelewu należnej kwoty na rachunek bankowy ODZ w Głubczycach w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej.

4) Nota obciążeniowa zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez Dyrektora ODZ w Głubczycach.

5) Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 30 grudnia 2011 r.

6) Termin zwrotu niewykorzystanej dotacji ustala się na dzień 13 stycznia 2012 r.

7) Podstawą rozliczenia udzielonej dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych w ODZ w Głubczycach, sporzadzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych oraz terminach odbytych kurów.

8) Rozliczenie o którym mowa w pkt. 5 zostanie przekazane przez powiat głubczycki w terminie do 13 stycznia 2012 r.

9) Dotacja wykorzystana niegodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

§ 3.

1) Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 14 września do 30 grudnia 2011 roku.

2) Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnych aneksów.

3) Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne.

§ 4.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

1) Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

2) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

STAROSTA


Bernard Bednorz


WICESTAROSTA


Henryk Barcik

STAROSTA


Józef Kozina


WICESTAROSTA


Piotr Soczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »