| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 24 października 2011r.

do Porozumienia nr 86/PZD/11 z dnia 20 lipca 2011r

§2 ust 10 porozumienia otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku, gdy warunki zimowe nie ustąpią do dnia 15 kwietnia roku budżetowego objętego porozumieniem, Przekazujący dopuszcza możliwość przedłużenia prowadzenia akcji zimowej na odcinkach dróg powiatowych objętych porozumieniem, na których będą panowały trudne warunki drogowe, do dnia 30 kwietnia w ramach dodatkowych środków pod warunkiem zgłoszenia i pisemnego uzasadnienia potrzeby kontynuowania akcji zimowej. Sytuacja opisana powyżej ma również zastosowanie w przypadku konieczności rozpoczęcia akcji zimowej przed dniem 1 listopada roku budżetowego objętego porozumieniem – każdorazowo po akceptacji PZD w Żywcu.

W związku z tym zapłata za kontynuowanie akcji zimowej po 15 kwietnia będzie obliczana za każdy dzień wg stawek obowiązujących w porozumieniu podpisanym na każdy rok budżetowy. Środki zostaną przekazane do 31 maja roku objętego porozumieniem.

Jeżeli koszty ogólne za cały sezon zostaną przekroczone, strony uzgodnią formę wzajemnego rozliczenia.

Warunkiem przekazania dodatkowych środków będzie złożenie kserokopii faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem i uzasadnieniem prowadzenia akcji zimowej na odcinkach dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem do PZD w Żywcu w terminie do 20 maja danego roku. Rozliczenie to po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez PZD winno być przekazane do Starostwa Powiatowego w terminie do 25 maja, celem zapłaty za wykonanie zadania.”

§ 2.

§3 ust 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

„2. PZD w Żywcu przysługuje prawo do kontroli akcji zimowej na terenie Gminy.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Niniejszy aneks wchodzi w życie od 1.11.2011r..

§ 5.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy


Agnieszka Szczotka


Skarbnik Gminy


Anna Oleś

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »