| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. W zakresie wzorów informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny określa się:

1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) wzór informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) wzoru informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny określa się:

1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2) wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny „Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych” (D-1/A), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3) wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - „Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy” (D-1/B), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

5) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc:

1) uchwała Nr LI/966/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wzoru druku informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, druku deklaracji na podatek od nieruchomości, druku deklaracji na podatek rolny, druku informacji o gruntach, druku deklaracji na podatek leśny, druku informacji o lasach.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 229, poz. 3309);

2) uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 30 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały Nr LI/966/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wzoru druku informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, druku deklaracji na podatek od nieruchomości, druku deklaracji na podatek rolny, druku informacji o gruntach, druku deklaracji na podatek leśny, druku informacji o lasach.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28, poz. 526).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik7.doc

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/223/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik8.doc

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »