| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce oraz zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172) art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na 2012 rok, pobieranej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Gorzyce, w wysokościach:

1)przy sprzedaży ze stoiska handlowego, samochodu, przyczepy, platformy - 23,00 zł

2)przy sprzedaży z wozu konnego, z ręki, kosza, skrzynki - 6,00 zł

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana będzie w dniach sprzedaży

2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

3. Opłata targowa może być uiszczana oprócz możliwości przewidzianej w ust. 2, bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003 w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »