| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok, obowiązujących na terenie Gminy Gorzyce oraz zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 197 poz. 1172) art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na 2012 rok, pobieranej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Gorzyce, w wysokościach:

1)przy sprzedaży ze stoiska handlowego, samochodu, przyczepy, platformy - 23,00 zł

2)przy sprzedaży z wozu konnego, z ręki, kosza, skrzynki - 6,00 zł

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana będzie w dniach sprzedaży

2. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą.

3. Opłata targowa może być uiszczana oprócz możliwości przewidzianej w ust. 2, bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce Nr konta 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003 w Banku Spółdzielczym Gorzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »