| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/156/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Sławkowa od dnia 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zmianami), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz. 1682) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172)   Rada Miejska w   Sławkowie  

u c h w   a l a:  

§   1.   Ustala się wzory formularzy:  

1.   DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości z   załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B i   ZN-1/C   dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej,jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i   jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych– określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały,  

2.   DR-1 Deklaracja na podatek rolny z   załącznikami ZN-1/A i   ZN-1/B   dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i   Lasów Państwowych – określa załącznik nr 2   do niniejszej uchwały,  

3.   DL-1 Deklaracja na podatek leśny z   załącznikami ZN-1/A i   ZN-1/B   dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i   Lasów Państwowych – określa załącznik nr 3   do niniejszej uchwały,  

4.   IN-1 Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości z   załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B   i ZN-1/C   dla osób fizycznych - określa załącznik nr 4   do niniejszej uchwały,  

5.   IR-1 Informacja w   sprawie podatku rolnego z   załącznikami ZR-1/A i   ZR-1/B   dla osób fizycznych – określa załącznik nr 5   do niniejszej uchwały,  

6.   IL-1 Informacja w   sprawie podatku leśnego wraz z   załącznikami ZL-1/A i   ZL-1/B   dla osób fizycznych – określa załącznik nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej w   Sławkowie z   dnia 20 listopada 2009 r.  
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i   deklaracji podatkowych oraz Uchwała Nr XLIX/504/10 z   dnia 28 maja 2010 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej w   Sławkowie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Sławków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DN-1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

ZN-1/A  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

ZN-1/B  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZN-1/C  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DR-1  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

ZR-1/A  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

ZR-1/B  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

DL-1  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

ZL-1/A  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

ZL-1/B  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

IN-1  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

IR-1  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/156/11
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik13.pdf

IL-1  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »