| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/125/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

2. Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami

3. Budynki lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu lub wykonywaniu zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem realizowane na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz.1380 z późn.zm.)

4. Zwolnienia o których mowa w pkt.1-3 nie odnoszą się do gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »