| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XV/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ), oraz art. 5 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.2011.95.961.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od budynków mieszkalnych i ich części oraz garaży w budynkach mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części :

1) od budynków letniskowych – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od garaży wolnostojących – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) pozostałe /komórki/ - 2,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) innych niż wymienione w § 1 ust.5 pkt 1, 2, 3, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. Od budowli :

a) od budowli związanych z gospodarką ściekową – 1 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

b) od pozostałych budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni.

8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni.

9. Od gruntów:

1) pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od innych gruntów pozostałych niż określone w § 1 ust.9 pkt 1 – 0,24 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr290/LIV/2010 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Kania

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »