| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Na terenie Gminy Ślemień zarządza się pobór w drodze inkasa następujących podatków od osób fizycznych:

1) podatku od nieruchomości

2) podatku leśnego

3) podatku rolnego

§ 2.

Do poboru należności wymienionych w § 1 na terenie sołectw wyznacza się sołtysów jako inkasentów:

1) Kocoń - Bąk Józef

2) Las - Ponikiewski Józef

3) Ślemień - Wiewióra Lucyna

§ 3.

Ustala się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych § 1 do czwartego dnia następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata opłaty powinna nastąpić.

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanej kwoty podatków i opłat wymienionych w § 1 przez inkasenta w wysokości:

1) Inkasent sołectwa Kocoń w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty

2) Inkasent sołectwa Las w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty

3) Inkasent sołectwa Ślemień w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty

§ 5.

Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 będzie wypłacone w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012r oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »