| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Na terenie Gminy Ślemień zarządza się pobór w drodze inkasa następujących podatków od osób fizycznych:

1) podatku od nieruchomości

2) podatku leśnego

3) podatku rolnego

§ 2.

Do poboru należności wymienionych w § 1 na terenie sołectw wyznacza się sołtysów jako inkasentów:

1) Kocoń - Bąk Józef

2) Las - Ponikiewski Józef

3) Ślemień - Wiewióra Lucyna

§ 3.

Ustala się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych § 1 do czwartego dnia następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata opłaty powinna nastąpić.

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanej kwoty podatków i opłat wymienionych w § 1 przez inkasenta w wysokości:

1) Inkasent sołectwa Kocoń w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty

2) Inkasent sołectwa Las w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty

3) Inkasent sołectwa Ślemień w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty

§ 5.

Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 będzie wypłacone w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2012r oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »