| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.9 i art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 2012 r.( M.P.Nr 95,poz.962) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.( M.P Nr 95r poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ). Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XV/88/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok §1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach) ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.757,00

2.035,00

31

36 włącznie

1.823,00

2.197,00

powyżej 36

-

1.835,00

2.310,00

Trzy osie

12

36 włącznie

2.039,00

2.159,00

powyżej 36

-

2.399,00

2.843,00

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »