| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 , art. 40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) , art.30 ust.6 , 6a , 10 , 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 ze zmianami) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Międzygminnym Oddziałem ZNP w Psarach Rada Gminy Psary uchwala :

§ 1. 1)Wprowadzić z dniem 1 września 2012 roku następujące zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28.01.2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary zmienionej Uchwałą Nr XXXI/246/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30.04.2009 roku :

a) § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie : „Dodatek motywacyjny może być przyznany po przepracowaniu co najmniej jednego semestru w szkole/placówce, będącej obecnym miejscem pracy nauczyciela. Dotyczy to również nauczyciela, który powraca do pracy po okresie zatrudnienia bez świadczenia pracy. Przepisy niniejszego ust. nie mają zastosowania do nauczyciela, któremu powierzono funkcję kierowniczą.”

b) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie : „1. Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły/zespołu szkolno – przedszkolnego przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny .”

c) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie :

2)Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły / zespołu szkolno – przedszkolnego i wicedyrektora określa poniższa tabela :

Lp

Stanowisko

Kwota dodatku

Szkoły wszystkich typów

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

- do 6 oddziałów

600 zł

- 7 - 8 oddziałów

700 zł

- 9 i więcej oddziałów

920 zł

2.

Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego

- do 11 oddziałów

1150 zł

- 12 i więcej oddziałów

1450 zł

3.

Wicedyrektor w zespole szkolno - przedszkolnym

400 zł

3)Ilekroć w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary mowa jest o „dyrektorze szkoły/placówki” należy przez to rozumieć także „dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »