| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/350/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mikołów

Na podstawie art. 59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 oraz art. 41 i   art. 42  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Mikołowa  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Niniejsza uchwała ma na celu jednorazową pomoc dłużnikom posiadającym zaległości z   tytułu opłat czynszowych  za  lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Mikołów.  

§   2.   Czas obowiązywania uchwały ustala się  od  dnia wejścia w   życie do 31.12. 2012 r.  

§   3.   Wyraża się zgodę na umorzenie w   wysokości 100% odsetek bieżących od należności czynszowych i   opłat niezależnych z   tytułu użytkowania lokali mieszkalnych po spełnieniu następujących warunków:  

-   po zawarciu porozumienia dotyczącego umorzenia odsetek,  

-   po dokonaniu jednorazowej wpłaty całości należności głównej.  

§   4.   Dopuszcza się możliwość umorzenia odsetek bieżących od należności czynszowych i   opłat niezależnych  
z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych dłużnikom, którzy nie są już najemcami i   opuścili lokal mieszkalny przed wejściem w   życie niniejszej uchwały, po spełnieniu warunków zawartych w   § 3.  

§   5.   Zgoda na umorzenie odsetek nastąpi na pisemny wniosek dłużnika złożony po spełnieniu warunków zawartych w   § 3. nie później niż do dnia 30 listopada 2012 r.  

§   6.   Rozpatrzenie wniosku następuje w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

§   7.   Umorzenia odsetek dokonuje Burmistrz Miasta Mikołowa, a   do kwoty 10 tys. zł Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej w   Mikołowie. Umorzenie następuje na wniosek użytkownika lokalu, po spełnieniu przez niego warunków, o   których mowa w   § 3   i 5.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »