| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/350/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie umarzania odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mikołów

Na podstawie art. 59 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 oraz art. 41 i   art. 42  ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Mikołowa  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Niniejsza uchwała ma na celu jednorazową pomoc dłużnikom posiadającym zaległości z   tytułu opłat czynszowych  za  lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Mikołów.  

§   2.   Czas obowiązywania uchwały ustala się  od  dnia wejścia w   życie do 31.12. 2012 r.  

§   3.   Wyraża się zgodę na umorzenie w   wysokości 100% odsetek bieżących od należności czynszowych i   opłat niezależnych z   tytułu użytkowania lokali mieszkalnych po spełnieniu następujących warunków:  

-   po zawarciu porozumienia dotyczącego umorzenia odsetek,  

-   po dokonaniu jednorazowej wpłaty całości należności głównej.  

§   4.   Dopuszcza się możliwość umorzenia odsetek bieżących od należności czynszowych i   opłat niezależnych  
z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych dłużnikom, którzy nie są już najemcami i   opuścili lokal mieszkalny przed wejściem w   życie niniejszej uchwały, po spełnieniu warunków zawartych w   § 3.  

§   5.   Zgoda na umorzenie odsetek nastąpi na pisemny wniosek dłużnika złożony po spełnieniu warunków zawartych w   § 3. nie później niż do dnia 30 listopada 2012 r.  

§   6.   Rozpatrzenie wniosku następuje w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

§   7.   Umorzenia odsetek dokonuje Burmistrz Miasta Mikołowa, a   do kwoty 10 tys. zł Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej w   Mikołowie. Umorzenie następuje na wniosek użytkownika lokalu, po spełnieniu przez niego warunków, o   których mowa w   § 3   i 5.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »