| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

w sprawie: nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1

Nadać statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 344/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 227/2000 z dnia 29.03.2000r. z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych Uchwałą nr 343/2004 z dnia 27.05.2004 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich: nr 730/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. oraz nr 279/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 218/2012
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 218/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »