| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/183/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany aktualnego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ornontowice

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1, 2, 3, art. 54 ust. 7   oraz art. 91 d pkt 1   Ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z   2006 r., poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 40  
ust. 1   i art. 41 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591  
z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu  
oraz w   uzgodnieniu z   Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w   Ornontowicach,  

Rada Gminy Ornontowice  
Uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXXVI/282/09 Rady Gminy Ornontowce z   dnia 18 marca 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 60 z   2009 r., poz. 1330), w   załączniku do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W Rozdziale VIII – Dodatek mieszkaniowy, § 18 otrzymuje brzmienie:  

"   §   18. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w   zależności od liczby osób w   rodzinie  

uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  

1)   przy jednej osobie w   rodzinie – 2   %  

2)   przy dwóch osobach w   rodzinie – 4   %  

3)   przy trzech osobach w   rodzinie – 6   %  

4)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie – 8   %  

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o   którym mowa w   art. 2   Ustawy z   dnia 10 października 2002 r. o   minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 z   2002 r., poz. 1679 z   późn. zm.).  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie od 1   dnia miesiąca po miesiącu, w   którym upłynęło 14 dni od ogłoszenia  

Uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »