| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/183/12 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany aktualnego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ornontowice

Na podstawie art. 30 ust. 6   pkt 1, 2, 3, art. 54 ust. 7   oraz art. 91 d pkt 1   Ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z   2006 r., poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 40  
ust. 1   i art. 41 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591  
z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu  
oraz w   uzgodnieniu z   Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w   Ornontowicach,  

Rada Gminy Ornontowice  
Uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XXXVI/282/09 Rady Gminy Ornontowce z   dnia 18 marca 2009 r. w   sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 60 z   2009 r., poz. 1330), w   załączniku do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W Rozdziale VIII – Dodatek mieszkaniowy, § 18 otrzymuje brzmienie:  

"   §   18. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w   zależności od liczby osób w   rodzinie  

uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  

1)   przy jednej osobie w   rodzinie – 2   %  

2)   przy dwóch osobach w   rodzinie – 4   %  

3)   przy trzech osobach w   rodzinie – 6   %  

4)   przy czterech i   więcej osobach w   rodzinie – 8   %  

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o   którym mowa w   art. 2   Ustawy z   dnia 10 października 2002 r. o   minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 z   2002 r., poz. 1679 z   późn. zm.).  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie od 1   dnia miesiąca po miesiącu, w   którym upłynęło 14 dni od ogłoszenia  

Uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »