| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/429/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 8, art. 10 i   art. 20 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:  

1)   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 Rodzaj samochodu  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i mniej niż 12  

Stawka podatku w   złotych  

Samochody posiadające certyfikat Euro  

420,00  
 

620,00  

800,00  

Samochody nie posiadające certyfikatu Euro  

800,00  

1.100,00  

1.400,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita  
 

Osie jezdne z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1)  
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

od  

do  

Stawka podatku w   złotych  

DWIE OSIE  

12 ton  

poniżej 15 ton  

1.560,00  

1.600,00  

15 ton  

 

1.620,00  

1.640,00  

TRZY OSIE  

12 ton  

poniżej 17 ton  

1.680,00  

1.740,00  

17 ton  

poniżej 19 ton  

1.740,00  

1.840,00  

19 ton  

poniżej 23 ton  

1.760,00  

1.920,00  

23 tony  

poniżej 25 ton  

1.860,00  

2.060,00  

25 ton  

 

1.960,00  

2.200,00  

CZTERY OSIE I   WIĘCEJ  

12 ton  

poniżej 25 ton  

1.960,00  

2.340,00  

25 ton  

poniżej 27 ton  

2.000,00  

2.480,00  

27 ton  

poniżej 29 ton  

2.260,00  

2.620,00  

29 ton  

poniżej 31 ton  

2.400,00  

2.760,00  

31 ton  

 

2.600,00  

2.900,00  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 Ciągnik  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

od 3,5 i   poniżej 7  

od 7   do poniżej 12 ton  

Stawka podatku w   złotych  

posiadający certyfikat euro  

880,00  

960.00  

nie posiadający certyfikatu euro  

1.460,00  

1.800,00  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach):  
ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balastowy + przyczepa  
 

Osie jezdne z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2)  
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

od  

do  

Stawka podatku w   złotych  

DWIE OSIE  

12 ton  

poniżej 18 ton  

1.252,00  

1.504,00  

18 ton  

poniżej 25 ton  

1.504,00  

1.756,00  

25 ton  

poniżej 31 ton  

1.756,00  

2.008,00  

31ton  

 

2.008,00  

2.260,00  

TRZY OSIE  

12 ton  

poniżej 30 ton  

1.660,00  

1.960,00  

30 ton  

poniżej 35 ton  

1.960,00  

2.000,00  

35 ton  

poniżej 40 ton  

2.000,00  

2.200,00  

40 ton  

 

2.200,00  

3.000,00  

3)   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton  

 Pojazdy  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

od 7   i poniżej 12  

Stawka podatku w   złotych  

wyprodukowane w   1995 roku i   wcześniej  

1.400,00  

wyprodukowane po 1995  

1.100,00  

b)   równą lub wyższą niż 12 ton  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach):  
pojazd silnikowy + naczepa,  
pojazd silnikowy + przyczepa  
 

Osie jezdne z   zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 3)  
 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

od  

do  

Stawka podatku w   złotych  

JEDNA OŚ  

12 ton  

poniżej 18 ton  

1.050,00  

1.100,00  

18 ton  

poniżej 25 ton  

1.150,00  

1.200,00  

25 ton  

 

1.250,00  

1.300,00  

DWIE OSIE  

12 ton  

poniżej 28 ton  

1.350,00  

1.400,00  

28 ton  

poniżej 33 ton  

1.450,00  

1.600,00  

33 ton  

poniżej 36 ton  

1.650,00  

1.800,00  

36 ton  

 

1.850,00  

2.200,00  

TRZY OSIE  

12 ton  

poniżej 36 ton  

1.300,00  

1.500,00  

36 ton  

poniżej 40 ton  

1.500,00  

1.900,00  

40 ton  

 

1.900,00  

2.300,00  

4)   od autobusów w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

Autobusy  

Liczba miejsc do siedzenia łącznie z   miejscem kierowcy  

mniejsza niż 30 miejsc  

równa lub wyższa niż 30 miejsc  

Wyprodukowane w   roku 1998 i   wcześniej posiadające certyfikat Euro  

1.600,00  

1.960,00  

Wyprodukowane w   roku 1998 i   wcześniej nie posiadające certyfikatu Euro  

1.700,00  

2.000,00  

Wyprodukowane po 1998r. do 2003r. posiadające certyfikat Euro  

1.200,00  

1.560,00  

Wyprodukowane po 1998r. do 2003r. nie posiadające certyfikatu Euro  

1.400,00  

1.700,00  

Wyprodukowane po 2003r. posiadające certyfikatu Euro  

860  

1.160,00  

Wyprodukowane po 2003r. nie posiadające certyfikatu Euro  

1.000,00  

1.400,00  

5)   przez samochody posiadające certyfikat EURO rozumie się samochody spełniające normy EURO 2   i powyżej.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Tracą moc:  

1.   uchwała Nr XIII/197/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2011 r. Nr 272, poz.4524);  

2.   uchwała Nr XV/224/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 24 listopada 2011 r. o   zmianie uchwały Nr XIII/197/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2011 r. Nr 300, poz.5059).  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

 

 

1)   Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny  

2)   Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny  

3)   Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »