| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/121/12 Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 października 2012r.

W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r.Nr 95 poz 613 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 za zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj, Dz. U. Nr 197 z 2011r., poz. 1172 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność Gminy Kobiór a nie wymienione w art. 8 pkt 2, 4 i 6 cyt. na wstępie ustawy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 282 poz. 4730 ).

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/12
Rady Gminy Kobiór
z dnia 22 października 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Pow 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i poniżej 12t

Stawka podatku w złotych

750

1200

1400

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

poniżej

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia

2 osie

nie mniej niż

poniżej

stawka podatku w złotych

12

13

2000

2200

13

14

2100

2300

14

15

2200

2400

15

2500

2600

3 osie

nie mniej niż

poniżej

stawka podatku w złotych

12

17

2450

2550

17

19

2500

2600

19

21

2550

2650

21

23

2600

2700

23

25

2700

2800

25

2800

2850

4 osie i więcej

nie mniej niż

poniżej

stawka podatku w złotych

12

25

2450

2550

25

27

2500

2600

27

29

2600

2700

29

31

2750

2800

31

2800

2900

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego  przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Równej 3,5 t do 7 t włącznie

1500


Powyżej 7 t i poniżej 12 t

1700

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

równej lub wyższej niż

poniżej lub:

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

18

1900

2000

18

25

2000

2100

25

31

2100

2200

31

2200

2250

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

2200

2250

Powyżej 36

2700

2800

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Przyczepy i naczepy

stawka

1500

5) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

dopuszczalna masa całkowita w tonach

równej lub wyższej niż

poniżej lub:

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś

stawka podatku w złotych

12

18

1650

1750

18

25

1700

1800

25

1750

1800

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

1650

1700

28

33

1700

1750

33

36 włącznie

1750

1800

Powyżej 36

2200

2200

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1800

1800

Powyżej 36

2200

2250

6) autobusy

Autobusy z liczbą miejsc

mniej niż 30

równa i większa niż 30

stawka podatku w złotych

1800

2100

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »