| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/121/12 Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 października 2012r.

W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r.Nr 95 poz 613 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 za zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj, Dz. U. Nr 197 z 2011r., poz. 1172 ze zm.).

Rada Gminy
uchwala

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność Gminy Kobiór a nie wymienione w art. 8 pkt 2, 4 i 6 cyt. na wstępie ustawy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych ( Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 282 poz. 4730 ).

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/12
Rady Gminy Kobiór
z dnia 22 października 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Pow 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i poniżej 12t

Stawka podatku w złotych

750

1200

1400

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t

dopuszczalna masa całkowita w tonach

nie mniej niż

poniżej

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia

2 osie

nie mniej niż

poniżej

stawka podatku w złotych

12

13

2000

2200

13

14

2100

2300

14

15

2200

2400

15

2500

2600

3 osie

nie mniej niż

poniżej

stawka podatku w złotych

12

17

2450

2550

17

19

2500

2600

19

21

2550

2650

21

23

2600

2700

23

25

2700

2800

25

2800

2850

4 osie i więcej

nie mniej niż

poniżej

stawka podatku w złotych

12

25

2450

2550

25

27

2500

2600

27

29

2600

2700

29

31

2750

2800

31

2800

2900

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego  przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Równej 3,5 t do 7 t włącznie

1500


Powyżej 7 t i poniżej 12 t

1700

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

równej lub wyższej niż

poniżej lub:

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

2 osie

stawka podatku w złotych

12

18

1900

2000

18

25

2000

2100

25

31

2100

2200

31

2200

2250

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

2200

2250

Powyżej 36

2700

2800

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Przyczepy i naczepy

stawka

1500

5) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

dopuszczalna masa całkowita w tonach

równej lub wyższej niż

poniżej lub:

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

inny system zawieszenia osi

1 oś

stawka podatku w złotych

12

18

1650

1750

18

25

1700

1800

25

1750

1800

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

1650

1700

28

33

1700

1750

33

36 włącznie

1750

1800

Powyżej 36

2200

2200

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1800

1800

Powyżej 36

2200

2250

6) autobusy

Autobusy z liczbą miejsc

mniej niż 30

równa i większa niż 30

stawka podatku w złotych

1800

2100

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »