| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 1   pkt. 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13, z   późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne udostępniane dla wszystkich operatorów i   przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chybie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chybie.  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 września 2012 r.

Warunki i   zasadykorzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chybie.  

1)   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wszyscy przewoźnicy i   operatorzy publicznego transportu zbiorowego, zwani dalej przewoźnikami.  

2)   Udostępnienie przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek przewoźników.  

3)   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez przewoźników następuje z   zachowaniem następujących zasad:  

a)   przewoźnik ma obowiązek umieścić na przystanku komunikacyjnym aktualny rozkład jazdy, który ma utrzymywać w   należytym stanie,  

b)   zatrzymywanie pojazdu na przystanku komunikacyjnym może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozu osób i   zgodnie z   rozkładem jazdy,  

c)   zatrzymywanie pojazdu na przystanku komunikacyjnym następuje wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów.  

4)   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »