| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Ciasna

z dnia 27 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz na podstawie art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( j.t. z   2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Ciasna  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ciasna z   dnia 05.08 2011r. w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 2   ust. 1   lit.a otrzymuje brzmienie :  

a)   dla uczniów , słuchaczy, gdzie miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi od 201,00 zł (słownie: dwieście jeden zł.) do 456,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć zł) miesięczna wysokość stypendium wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt zł), ;

2)   § 2   ust.1 lit.c otrzymuje brzmienie:  

c)   dla uczniów, słuchaczy, gdzie miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456, 00zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć zł) i   w rodzinie występuje przynajmniej jedna z   sytuacji określonych w   art. 90d ust.1 ustawy o   systemie oświaty wysokość stypendium wynosi 112,00 zł (słownie: sto dwanaście zł.). .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna  


Zuzanna   Geilke

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »