| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/653/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 604,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 834,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 886,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.042,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 269,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 402,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.611,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.

                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

                                                                                   


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/653/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ
NIŻ 12 TON
o których mowa w § 1 pkt 2 Uchwały

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w 2013 r.

nie mniej niż

mniej niż

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanymza równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

938,00 zł

985,00 zł

13

14

990,00 zł

1 039,00 zł

14

15

1 042,00 zł

1 094,00 zł

15

1 383,00 zł

1 452,00 zł

Trzy osie

12

17

1 355,00 zł

1 422,00 zł

17

19

1 407,00 zł

1 477,00 zł

19

21

1 646,00 zł

1 730,00 zł

21

23

1 667,00 zł

1 751,00 zł

23

25

1 719,00 zł

1 805,00 zł

25

1 892,00 zł

1 986,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1 855,00 zł

1 948,00 zł

25

27

1 907,00 zł

2 002,00 zł

27

29

1 959,00 zł

2 059,00 zł

29

31

2 016,00 zł

2 560,00 zł

31

2 020,00 zł

2 560,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/653/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ
NIŻ 12 TON
o których mowa w § 1 pkt 4 Uchwały

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w 2013 r.

nie mniej niż

mniej niż

jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznane
za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 547,00 zł

1 719,00 zł

18

25

1 594,00 zł

1 771,00 zł

25

31

1 641,00 zł

1 824,00 zł

31

1 660,00 zł

2 022,00 zł

Trzy osie

12

40

1 622,00 zł

1 803,00 zł

40

2 070,00 zł

2 660,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/653/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON
o których mowa w § 1 pkt 6 Uchwały

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku w 2013 r.

nie mniej niż

mniej niż

jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

269,00 zł

272,00 zł

18

25

321,00 zł

337,00 zł

25

456,00 zł

586,00 zł

Dwie osie

12

28

456,00 zł

479,00 zł

28

33

640,00 zł

887,00 zł

33

38

887,00 zł

1347,00 zł

38

1199,00 zł

1774,00 zł

Trzy osie

12

38

706,00 zł

983,00 zł

38

983,00 zł

1 336,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »