| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 906 088,07 zł   w tym:  

-   dochody bieżące: 17 281 276,79 zł  

-   dochody majątkowe: 9   624 811,28 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 954 286,42 zł   w tym:  

-   wydatki bieżące: 17 550 391,02 zł  

-   wydatki majątkowe: 11 403 895,40 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 2   048 198,35 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- pożyczki , w   wysokości 1   744 220,12 zł  

- wolne środki, w   wysokości 303 978,23 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 4   384 153,59 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 2   335 955,24 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały"  

§4 otrzymuje brzmienie:  

" Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00 zł  

2. Finansownie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 2   048 198,35 zł  

3.Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

w kwocie 2   335 955,24 zł"  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/169/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/169/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/169/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »