| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/169/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 906 088,07 zł   w tym:  

-   dochody bieżące: 17 281 276,79 zł  

-   dochody majątkowe: 9   624 811,28 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 954 286,42 zł   w tym:  

-   wydatki bieżące: 17 550 391,02 zł  

-   wydatki majątkowe: 11 403 895,40 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 2   048 198,35 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- pożyczki , w   wysokości 1   744 220,12 zł  

- wolne środki, w   wysokości 303 978,23 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 4   384 153,59 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 2   335 955,24 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały"  

§4 otrzymuje brzmienie:  

" Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00 zł  

2. Finansownie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 2   048 198,35 zł  

3.Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

w kwocie 2   335 955,24 zł"  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/169/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/169/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/169/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »