| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

27 280 742,30

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

602 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0920

Pozostałe odsetki

179 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...

75616

Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,..od spadków i ... od osób fiz...

0360

Podatek od spadków i darowizn

48 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

300 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

12 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

28 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw

35 000,00

II Zmniejszenie dochodów

1 504 191,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.

1 400 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...

75615

Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,..... od osób prawnych i innych..

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

70 000,00

75616

Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,..od spadków i ... od osób fiz...

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw

22 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ....

12 191,00

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

30 021 302,37

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

50,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

50,00

II Zmniejszenie wydatków

175 050,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...

40095

Pozostała działalność

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

165 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300

Zakup usług pozostałych

50,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

2 740 560,07

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

857 314,21

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

1 482 404,86

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

372 600,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

28 241,00

4. Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2012 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać zadania inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2012 r. w Tabeli Nr 7.

8. Ustalić plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych

oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku Nr 2.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »