| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

27 280 742,30

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

602 000,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0920

Pozostałe odsetki

179 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...

75616

Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,..od spadków i ... od osób fiz...

0360

Podatek od spadków i darowizn

48 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

300 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

12 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

28 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw

35 000,00

II Zmniejszenie dochodów

1 504 191,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.

1 400 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...

75615

Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,..... od osób prawnych i innych..

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

70 000,00

75616

Wpływy z pod. rolnego,..leśnego,..od spadków i ... od osób fiz...

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat … na podst odrębnych ustaw

22 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002

Gospodarka odpadami

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ....

12 191,00

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

30 021 302,37

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

50,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

50,00

II Zmniejszenie wydatków

175 050,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE .. , GAZ ...

40095

Pozostała działalność

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

165 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300

Zakup usług pozostałych

50,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

2 740 560,07

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

857 314,21

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

1 482 404,86

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

372 600,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

28 241,00

4. Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2012 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać zadania inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2012 r. w Tabeli Nr 7.

8. Ustalić plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych

oraz wydatków nimi finansowanych w Załączniku Nr 2.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/209/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »