| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 290/XXVII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr 222/XX/12 z 29.03.2012 roku w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory

Na podstawie art. 7, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 22 i art. 25a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 31, poz. 266 ze zmianami)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta nr 222/XX/12 z 29.03.2012 roku
w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory, w ten sposób, że:

1)               § 24 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji mieszkaniowej
w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.;

2)               § 24 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Kaucja może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy rozłożona na nie więcej niż 24 miesięczne raty. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną dopuszcza się możliwość zwolnienia w całości lub części z obowiązku wpłaty kaucji w stosunku do osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w związku z uzyskaniem pełnoletności. Dopuszcza się również możliwość zwolnienia w całości lub części z obowiązku wpłaty kaucji, w uzasadnionych przypadkach związanych ze wskazaniem lokalu o obniżonym standardzie.;

3)               § 28 pkt 1 lit. g załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

od 5,50 m2na 1 osobę do 6,00 m2na 1 osobę               10 punktów,;

4)               w § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały po literze g dodaje się literę h , która otrzymuje brzmienie:

powyżej 6,00 m2na 1 osobę               0 punktów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegoi wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »