| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 290/XXVII/12 Rady Miasta Żory

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr 222/XX/12 z 29.03.2012 roku w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory

Na podstawie art. 7, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1, art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 22 i art. 25a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 31, poz. 266 ze zmianami)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta nr 222/XX/12 z 29.03.2012 roku
w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory, w ten sposób, że:

1)               § 24 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu jest wpłata kaucji mieszkaniowej
w wysokości dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.;

2)               § 24 pkt 3 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Kaucja może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy rozłożona na nie więcej niż 24 miesięczne raty. W przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną dopuszcza się możliwość zwolnienia w całości lub części z obowiązku wpłaty kaucji w stosunku do osób, które opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą, w związku z uzyskaniem pełnoletności. Dopuszcza się również możliwość zwolnienia w całości lub części z obowiązku wpłaty kaucji, w uzasadnionych przypadkach związanych ze wskazaniem lokalu o obniżonym standardzie.;

3)               § 28 pkt 1 lit. g załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

od 5,50 m2na 1 osobę do 6,00 m2na 1 osobę               10 punktów,;

4)               w § 28 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały po literze g dodaje się literę h , która otrzymuje brzmienie:

powyżej 6,00 m2na 1 osobę               0 punktów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiegoi wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »