| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1   i 2   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 1   oraz art. 6k ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o   której mowa w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391), tj. w   oparciu o   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

§   2.   Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości 16,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   3.   Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 8,00 zł od mieszkańca miesięcznie.  

§   4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z   nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   § 2   lub § 3   niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   6.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »