| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1   i 2   w związku z   art. 6j ust. 1   pkt 1   oraz art. 6k ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o   której mowa w   art. 6j ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391), tj. w   oparciu o   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

§   2.   Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości 16,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   3.   Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 8,00 zł od mieszkańca miesięcznie.  

§   4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z   nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i   stawki opłaty określonej w   § 2   lub § 3   niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   6.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »