| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   11 kwietnia 2012 r, poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z   góry bez wezwania do zapłaty, w   łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za miesiące styczeń-luty do 20 stycznia danego roku,  

2)   za miesiące marzec-kwiecień do 20 marca danego roku,  

3)   za miesiące maj-czerwiec do 20 maja danego roku,  

4)   za miesiące lipiec-sierpień do 20 lipca danego roku,  

5)   za miesiące wrzesień-październik do 20 września danego roku,  

6)   za miesiące listopad-grudzień do 20 listopada danego roku.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 20 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę uiszczą gotówką na Poczcie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »