| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI.272.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – na wniosek Burmistrza Strumienia - po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych, ponad ustalony limit 100 litrów miesięcznie na osobę;

2) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponad ustalony limit wynoszący do 200 kg w okresie 5 lat na osobę.

§ 2. 1. Cenę usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości 14,00 zł za każde 100 litrów odpadów zmieszanych odebranych ponad limit.

2. Cenę usługi, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala się w wysokości 40,00 zł za każde 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych ponad limit.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący  Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »