| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI.272.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – na wniosek Burmistrza Strumienia - po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów zmieszanych, ponad ustalony limit 100 litrów miesięcznie na osobę;

2) odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponad ustalony limit wynoszący do 200 kg w okresie 5 lat na osobę.

§ 2. 1. Cenę usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się w wysokości 14,00 zł za każde 100 litrów odpadów zmieszanych odebranych ponad limit.

2. Cenę usługi, o której mowa w § 1 pkt 2 ustala się w wysokości 40,00 zł za każde 200 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych ponad limit.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący  Rady


Czesław Greń

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »