| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z 26 stycznia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku rolnym (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2010 r. Nr 46, poz. 713), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XIII/156/2011 Rady Gminy Rudziniec z 3 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie: zwolnień w podatku rolnym (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2011 r. Nr 278, poz. 4695);

2) uchwałą nr XVII/202/2012 Rady Gminy Rudziniec z 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26.01.2010 roku w sprawie: zwolnień w podatku rolnym (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012 r., poz. 1319).

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do obwieszczenia
Rady Gminy Rudziniec
z 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/528/2010
Rady Gminy Rudziniec
z 26 stycznia 2010 r.
w sprawie: zwolnień w podatku rolnym

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591z późń. zm.) art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty;              

1) [1]) przeznaczone na nieprofesjonalną i niezarobkową działalność sportową,turystyczną i rekreacyjną              

2) przeznaczone na nieprofesjonalną i niezarobkową działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej              

3) [2]) (uchylony)

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XVII/202/2012 Rady Gminy Rudziniec z 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26.01.2010 roku w sprawie: zwolnień w podatku rolnym.

[2]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIII/156/2011 Rady Gminy Rudziniec z 3 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/528/2010 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie: zwolnień w podatku rolnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »