| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.201.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych i logopedów, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Gminy Kornowac

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych:

1. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kornowacu do 4 godzin,

2. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kobyli do 3 godzin,

3. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pogrzebieniu do 6 godzin,

4. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowie do 6 godzin.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1. nauczycieli – pedagogów szkolnych – 24 godziny,

2. nauczycieli – logopedów – 24 godziny,

3. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w taki sposób że:

a) sumuje się z dokładnością do 0,01 części etatu realizowanego przez nauczyciela według norm   określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

b) przydzieloną łącznie nauczycielowi liczbę godzin dzieli się przez sumę otrzymaną zgodnie z zasadą określoną w pkt a). Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,

c) liczba godzin obliczona zgodnie z pkt b) stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

d) godzinami ponadwymiarowymi są godziny będące różnicą pomiędzy godzinami realizowanymi w tygodniu, a obowiązkowym tygodniowym wymiarem obliczonym według pkt b). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXI.156.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 października 2012 roku w sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i pedagogów  szkolnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »