| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.201.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych i logopedów, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Gminy Kornowac

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych:

1. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kornowacu do 4 godzin,

2. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kobyli do 3 godzin,

3. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pogrzebieniu do 6 godzin,

4. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowie do 6 godzin.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1. nauczycieli – pedagogów szkolnych – 24 godziny,

2. nauczycieli – logopedów – 24 godziny,

3. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w taki sposób że:

a) sumuje się z dokładnością do 0,01 części etatu realizowanego przez nauczyciela według norm   określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

b) przydzieloną łącznie nauczycielowi liczbę godzin dzieli się przez sumę otrzymaną zgodnie z zasadą określoną w pkt a). Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,

c) liczba godzin obliczona zgodnie z pkt b) stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

d) godzinami ponadwymiarowymi są godziny będące różnicą pomiędzy godzinami realizowanymi w tygodniu, a obowiązkowym tygodniowym wymiarem obliczonym według pkt b). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XXI.156.2012 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 października 2012 roku w sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i pedagogów  szkolnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »