| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/578/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz.217)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres uprawnień i obowiązków jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Centrum określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Centrum.

3. Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

2. Załącznik nr 1 do Statutu Centrum otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do Statutu Centrum

Wykaz przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność medyczna oraz pozostałych komórek organizacyjnych Centrum

1. Przedsiębiorstwo: Wielospecjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne w Pediatrii i Onkologii

1) Jednostka organizacyjna: Oddziały szpitalne

Komórki organizacyjne:

a) Niemowlęcy i Patologii Noworodka – 34 łóżka

b) Pediatryczny dla Dzieci Starszych – 32 łóżka

c) Otolaryngologii Dziecięcej – 31 łóżek

d) Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci – 38 łóżek

e) Intensywnej Terapii dla Dzieci – 8 łóżek

f) Alergologii i immunologii Dziecięcej – 19 łóżek

g) Hematologii i Onkologii Dziecięcej – 24 łóżka

h) Nefrologii Dziecięcej – 16 łóżek

i) Neurologii Dziecięcej – 14 łóżek

j) Okulistyki Dziecięcej – 16 łóżek

k) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci – 22 łóżka

2) Jednostka organizacyjna: Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej

Komórki organizacyjne:

a) Dział NMR

b) Dział PET/CT

c) Dział SPECT/CT

d) Dział RTG- radiologii klasycznej

e) Dział RTG- radiologii zabiegowej

f) Dział USG

g) Dział TK

3) Jednostka organizacyjna: Pracownie diagnostyczne

Komórki organizacyjne:

a) Laboratorium Analityczne

b) Laboratorium Mikrobiologiczne

c) Pracownia EEG

d) Pracownia endoskopii

e) Pracownia Audiologiczna

4) Jednostka organizacyjna: Inne komórki opieki szpitalnej

Komórki organizacyjne:

a) Izba Przyjęć

b) Pion Anestezjologiczny

c) Blok Operacyjny

d) Apteka

5) Jednostka organizacyjna: Pomoc doraźna

Komórki organizacyjne:

a) Szpitalny Oddział Ratunkowy –

4 łóżka obserwacyjne

2 łóżka intensywnej terapii medycznej

b) Zespół Wyjazdowy – karetka typu N

c) Zespół Transportu Sanitarnego

2. Przedsiębiorstwo: Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

1) Jednostka organizacyjna: Poradnie specjalistyczne

Komórki organizacyjne:

a) Poradnia alergologiczna i immunologiczna dla dzieci

b) Poradnia chirurgiczna dla dzieci

c) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgicznej dla dzieci

d) Poradnia hematologiczno – onkologiczna dla dzieci

e) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni hematologiczno - onkologicznej dla dzieci

f) Poradnia okulistyczna dla dzieci

g) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej dla dzieci

h) Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

i) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej dla dzieci

j) Poradnia ortopedyczno - urazowa dla dzieci

k) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedyczno – urazowej dla dzieci

l) Poradnia nefrologiczna dla dzieci

m) Poradnia neurologiczna dla dzieci

n) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni neurologicznej dla dzieci

o) Poradnia medycyny pracy

p) Poradnia audiologiczna

q) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni audiologicznej dla dzieci

3. Pozostałe komórki organizacyjne Centrum

1) Dział Finansowo – Księgowy

2) Dział Techniczno – Gospodarczy

3) Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych

4) Dział Spraw Osobowych

5) Komórka BHP

6) Komórka ds. epidemiologicznych

7) Komórka ds. żywienia

8) Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Marketingu

9) Dział Zamówień Publicznych

10) Dział Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Nad Systemem Zarządzania Jakością..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »