| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/578/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz.217)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres uprawnień i obowiązków jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Centrum określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Centrum.

3. Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

2. Załącznik nr 1 do Statutu Centrum otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do Statutu Centrum

Wykaz przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność medyczna oraz pozostałych komórek organizacyjnych Centrum

1. Przedsiębiorstwo: Wielospecjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne w Pediatrii i Onkologii

1) Jednostka organizacyjna: Oddziały szpitalne

Komórki organizacyjne:

a) Niemowlęcy i Patologii Noworodka – 34 łóżka

b) Pediatryczny dla Dzieci Starszych – 32 łóżka

c) Otolaryngologii Dziecięcej – 31 łóżek

d) Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci – 38 łóżek

e) Intensywnej Terapii dla Dzieci – 8 łóżek

f) Alergologii i immunologii Dziecięcej – 19 łóżek

g) Hematologii i Onkologii Dziecięcej – 24 łóżka

h) Nefrologii Dziecięcej – 16 łóżek

i) Neurologii Dziecięcej – 14 łóżek

j) Okulistyki Dziecięcej – 16 łóżek

k) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci – 22 łóżka

2) Jednostka organizacyjna: Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej

Komórki organizacyjne:

a) Dział NMR

b) Dział PET/CT

c) Dział SPECT/CT

d) Dział RTG- radiologii klasycznej

e) Dział RTG- radiologii zabiegowej

f) Dział USG

g) Dział TK

3) Jednostka organizacyjna: Pracownie diagnostyczne

Komórki organizacyjne:

a) Laboratorium Analityczne

b) Laboratorium Mikrobiologiczne

c) Pracownia EEG

d) Pracownia endoskopii

e) Pracownia Audiologiczna

4) Jednostka organizacyjna: Inne komórki opieki szpitalnej

Komórki organizacyjne:

a) Izba Przyjęć

b) Pion Anestezjologiczny

c) Blok Operacyjny

d) Apteka

5) Jednostka organizacyjna: Pomoc doraźna

Komórki organizacyjne:

a) Szpitalny Oddział Ratunkowy –

4 łóżka obserwacyjne

2 łóżka intensywnej terapii medycznej

b) Zespół Wyjazdowy – karetka typu N

c) Zespół Transportu Sanitarnego

2. Przedsiębiorstwo: Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

1) Jednostka organizacyjna: Poradnie specjalistyczne

Komórki organizacyjne:

a) Poradnia alergologiczna i immunologiczna dla dzieci

b) Poradnia chirurgiczna dla dzieci

c) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgicznej dla dzieci

d) Poradnia hematologiczno – onkologiczna dla dzieci

e) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni hematologiczno - onkologicznej dla dzieci

f) Poradnia okulistyczna dla dzieci

g) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej dla dzieci

h) Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

i) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej dla dzieci

j) Poradnia ortopedyczno - urazowa dla dzieci

k) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedyczno – urazowej dla dzieci

l) Poradnia nefrologiczna dla dzieci

m) Poradnia neurologiczna dla dzieci

n) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni neurologicznej dla dzieci

o) Poradnia medycyny pracy

p) Poradnia audiologiczna

q) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni audiologicznej dla dzieci

3. Pozostałe komórki organizacyjne Centrum

1) Dział Finansowo – Księgowy

2) Dział Techniczno – Gospodarczy

3) Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych

4) Dział Spraw Osobowych

5) Komórka BHP

6) Komórka ds. epidemiologicznych

7) Komórka ds. żywienia

8) Dział Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Marketingu

9) Dział Zamówień Publicznych

10) Dział Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru Nad Systemem Zarządzania Jakością..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »