| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/795/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym na terenie miasta Katowice "Chodnikowa" oraz "Ścianowa"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Chodnikowa" obu odnogom ulicy łączącej ul. Kolońską z ul. Michała Ossowskiego w dzielnicy Załęże.

2. Ulica, o której mowa w ust.1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach nr 2/8, 2/302, 2/308, 2/309 3/4 i 3/5 karta mapy 42 obręb Śródmieście-Załęże oraz nr 10/90 karta mapy 46 obręb Śródmieście-Załęże, stanowiących własność Miasta Katowice oraz na działkach nr 2/303 karta mapy 42 obręb Śródmieście-Załęże i 10/89 karta mapy 46 obręb Śródmieście-Załęże, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Usytuowanie ulicy, o której mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadać nazwę "Ścianowa" ulicy łączącej ul. Kolońską z ul. Ścianową w jej dotychczasowym biegu oraz z ul. Wyciągową w dzielnicy Załęże.

2. Ulica, o której mowa w ust.1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach nr 3/3, 35/12, 97/1, 97/2 i 98 karta mapy 42 obręb Śródmieście-Załęże oraz nr 2/4, 3/2, 7 i 8/2 karta mapy 41 obręb Śródmieście-Załęże, stanowiących własność Miasta Katowice, na działkach nr 22/1 i 23/1 karta mapy 41 obręb Śródmieście-Załęże  stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na działce 10/89 karta mapy 46 obręb Śródmieście-Załęże, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz na działkach nr 2/1, 20/1, 21/1, 24/1, 27/6, 28/1, 29/5, 29/7, 41/11, 42/1, 43/3, 44/1, 51/2 i 52/1 karta mapy 41 obręb Śródmieście-Załęże i 10/89 karta mapy 46 obręb Śródmieście-Załęże, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Usytuowanie ulicy, o której mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchylić punkt 11 ustępu II uchwały nr V/15/1956 Miejskiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 czerwca 1956 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom, położonym w części południowej miasta i zmiany ulicy Projektowanej w Śródmieściu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/795/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 marca 2013 r.

ul. CHODNIKOWA

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/795/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 marca 2013 r.

ul. ŚCIANOWA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »