| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/132/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 594) oraz art.4 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. 2012, poz.391 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i   ds. Ekologii.  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XXIII/91/2012 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 12 listopada 2012r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice (Dz.Urz.Woj.Śl.poz.5778 z   2012r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   W § 4   wykreśla się ustępy 2   i 3. Tym samym ust. 4, zmienia się na ust. 2.  

2)   § 18 otrzymuje nowe brzmienie:  

"§ 18. Właściciel nieruchomości na której organizowana jest impreza masowa zapewnia dostateczną ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a   także szaletów przenośnych jeżeli impreza (zgromadzenie) ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów na 100 uczestników oraz jedną kabinę WC na 150 uczestników. Teren oczyścić należy i   usunąć wszystkie zebrane odpady bezpośrednio po zakończeniu imprezy, lecz nie później niż w   ciągu 16 godzin."  

3)   W § 21 wykreśla się ust. 2, stąd ust. 3, 4   i 5   otrzymują oznaczenie jako ust. 2, 3   i 4.  

4)   W § 24 ust. 2   otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

"2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   przeprowadza się w   następujących terminach:  

1)   dwa razy w   roku kalendarzowym:  

a)   deratyzację wiosenną,  

b)   deratyzację jesienną.  

2)   niezwłocznie w   każdym przypadku pojawienia się gryzoni.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »