| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/132/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 10 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jejkowice dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 594) oraz art.4 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. 2012, poz.391 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Jejkowice po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, Mieszkaniowej i   ds. Ekologii.  

Rada Gminy Jejkowice uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr XXIII/91/2012 Rady Gminy Jejkowice z   dnia 12 listopada 2012r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jejkowice (Dz.Urz.Woj.Śl.poz.5778 z   2012r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   W § 4   wykreśla się ustępy 2   i 3. Tym samym ust. 4, zmienia się na ust. 2.  

2)   § 18 otrzymuje nowe brzmienie:  

"§ 18. Właściciel nieruchomości na której organizowana jest impreza masowa zapewnia dostateczną ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a   także szaletów przenośnych jeżeli impreza (zgromadzenie) ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się jeden pojemnik o   pojemności 1100 litrów na 100 uczestników oraz jedną kabinę WC na 150 uczestników. Teren oczyścić należy i   usunąć wszystkie zebrane odpady bezpośrednio po zakończeniu imprezy, lecz nie później niż w   ciągu 16 godzin."  

3)   W § 21 wykreśla się ust. 2, stąd ust. 3, 4   i 5   otrzymują oznaczenie jako ust. 2, 3   i 4.  

4)   W § 24 ust. 2   otrzymuje nowe poniższe brzmienie:  

"2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o   której mowa w   ust. 1   przeprowadza się w   następujących terminach:  

1)   dwa razy w   roku kalendarzowym:  

a)   deratyzację wiosenną,  

b)   deratyzację jesienną.  

2)   niezwłocznie w   każdym przypadku pojawienia się gryzoni.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »