| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/338/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

w sprawie stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r.( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385 z późn. zm. ) , art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Zasady stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej, wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie i Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XVII/214/04 w sprawie stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edumnd Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/338/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 29 maja 2013 r.

Zasady
Stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są :

1/ Posłowie i senatorowie zgodnie z art.43 ust.1 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.), na podstawie legitymacji.

2/ Inwalidzi wojenni i wojskowi, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego.

3/ Pełnoletni opiekun towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz całkowicie niezdolnemu do pracy i do samodzielnej egzystencji – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 2 na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego).

4/ Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich pełnoletni opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie legitymacji szkolnej lub orzeczenia komisji lekarskiej.

5/ Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy.

6/ Dzieci przed ukończeniem 4 roku życia na podstawie dokumentów rodziców lub opiekunów umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka.

7/ Osoby, które ukończyły 75 lat życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość i wiek.

8/ Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w tym ociemniali oraz ich przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji wydanej przez Państwowy Zespół Orzekania ds. Osób Niepełnosprawnych lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającą tożsamość osoby. Przez opiekuna lub przewodnika należy rozumieć jedynie osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat.

9/ Pracownicy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ich współmałżonkowie i dzieci pozostające na utrzymaniu pracownika na podstawie biletów wolnej jazdy wydanych przez ZKM.

10/ Straż Miejska w mundurach.

11/ Wychowankowie Państwowego Domu Dziecka w Zawierciu na podstawie legitymacji wydanej przez PDD.

12/ Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

13/ Zasłużeni dawcy krwi na podstawie legitymacji ”Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, wydanej przez Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża.

14/ Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wyznaczonej linii od miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowego Urzędu pracy oraz z powrotem, upoważnione są osoby bezrobotne, nie mające prawa do zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałe na terenie następujących dzielnic Zawiercia : Bzów, Blanowice, Borowe Pole, Karlin, Kromołów, Łośnice, Marciszów, Pomrożyce, Skarżyce, Suliny, Warty, Żerkowice, na podstawie imiennego wezwania z określona datą, wystawionego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Do korzystania z 50 % ulgi w przejazdach na wszystkich liniach

uprawnieni są:

1/ Kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 400 z późn. zm.) na podstawie legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wraz z dokumentem tożsamości.

2/ Studenci i uczniowie szkół wyższych zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), na podstawie ważne legitymacji studenckiej.

Na linii „0” ulga liczona od ceny biletu normalnego na terenie jednej gminy.

3. Do korzystania z 45% ulgi w przejazdach na wszystkich liniach za wyjątkiem

linii „0” uprawnieni są :

1/ Emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia na podstawie odcinka renty i dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość, a w przypadku emerytów legitymacji emeryta lub ostatniego odcinka emerytury i dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość. Z uprawnienia tego mogą korzystać również osoby otrzymujące renty rodzinne i socjalne po ukończeniu 55 roku życia.

2/ Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentów rodziców lub opiekunów dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka.

3/ Uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponad podstawowych i policealnych na podstawie legitymacji szkolnej.

4/ Nauczyciele prowadzonych przez Gminę Zawiercie przedszkoli miejskich, żłobków i tzw. klas „0”oraz szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie ważnej legitymacji służbowej.

Uprawnienia określone w pkt. 2 i 3 odnoszą się do przejazdów jednorazowych.

Przy przewozie bagażu ulgi nie mają zastosowania.

4. Osoby uprawnione do korzystania z biletu stałej jazdy :

1/ Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy są uprawnione do korzystania z biletu stałej jazdy wydawanego przez ZKM na postawie legitymacji wydanej przez Państwowy Zespół Orzekania ds. Osób Niepełnosprawnych lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzająca tożsamość osoby.

2/ Osoby, które ukończyły 70 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 75 roku życia łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającą tożsamość i wiek osoby.

5. Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów maja prawo do 50 % zniżki przy zakupie biletów okresowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edumnd Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »