| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/338/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

w sprawie stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r.( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385 z późn. zm. ) , art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Zasady stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej, wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie i Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XVII/214/04 w sprawie stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edumnd Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/338/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 29 maja 2013 r.

Zasady
Stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są :

1/ Posłowie i senatorowie zgodnie z art.43 ust.1 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora ( t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.), na podstawie legitymacji.

2/ Inwalidzi wojenni i wojskowi, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), na podstawie książeczki inwalidy wojennego i wojskowego.

3/ Pełnoletni opiekun towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz całkowicie niezdolnemu do pracy i do samodzielnej egzystencji – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 2 na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego).

4/ Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich pełnoletni opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły - na podstawie legitymacji szkolnej lub orzeczenia komisji lekarskiej.

5/ Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy.

6/ Dzieci przed ukończeniem 4 roku życia na podstawie dokumentów rodziców lub opiekunów umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka.

7/ Osoby, które ukończyły 75 lat życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość i wiek.

8/ Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w tym ociemniali oraz ich przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji wydanej przez Państwowy Zespół Orzekania ds. Osób Niepełnosprawnych lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającą tożsamość osoby. Przez opiekuna lub przewodnika należy rozumieć jedynie osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat.

9/ Pracownicy przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, ich współmałżonkowie i dzieci pozostające na utrzymaniu pracownika na podstawie biletów wolnej jazdy wydanych przez ZKM.

10/ Straż Miejska w mundurach.

11/ Wychowankowie Państwowego Domu Dziecka w Zawierciu na podstawie legitymacji wydanej przez PDD.

12/ Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

13/ Zasłużeni dawcy krwi na podstawie legitymacji ”Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, wydanej przez Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża.

14/ Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wyznaczonej linii od miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowego Urzędu pracy oraz z powrotem, upoważnione są osoby bezrobotne, nie mające prawa do zasiłku dla bezrobotnych zamieszkałe na terenie następujących dzielnic Zawiercia : Bzów, Blanowice, Borowe Pole, Karlin, Kromołów, Łośnice, Marciszów, Pomrożyce, Skarżyce, Suliny, Warty, Żerkowice, na podstawie imiennego wezwania z określona datą, wystawionego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Do korzystania z 50 % ulgi w przejazdach na wszystkich liniach

uprawnieni są:

1/ Kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 400 z późn. zm.) na podstawie legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wraz z dokumentem tożsamości.

2/ Studenci i uczniowie szkół wyższych zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), na podstawie ważne legitymacji studenckiej.

Na linii „0” ulga liczona od ceny biletu normalnego na terenie jednej gminy.

3. Do korzystania z 45% ulgi w przejazdach na wszystkich liniach za wyjątkiem

linii „0” uprawnieni są :

1/ Emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia na podstawie odcinka renty i dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość, a w przypadku emerytów legitymacji emeryta lub ostatniego odcinka emerytury i dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość. Z uprawnienia tego mogą korzystać również osoby otrzymujące renty rodzinne i socjalne po ukończeniu 55 roku życia.

2/ Dzieci od 4 do 7 lat na podstawie dokumentów rodziców lub opiekunów dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka.

3/ Uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponad podstawowych i policealnych na podstawie legitymacji szkolnej.

4/ Nauczyciele prowadzonych przez Gminę Zawiercie przedszkoli miejskich, żłobków i tzw. klas „0”oraz szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie ważnej legitymacji służbowej.

Uprawnienia określone w pkt. 2 i 3 odnoszą się do przejazdów jednorazowych.

Przy przewozie bagażu ulgi nie mają zastosowania.

4. Osoby uprawnione do korzystania z biletu stałej jazdy :

1/ Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy są uprawnione do korzystania z biletu stałej jazdy wydawanego przez ZKM na postawie legitymacji wydanej przez Państwowy Zespół Orzekania ds. Osób Niepełnosprawnych lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzająca tożsamość osoby.

2/ Osoby, które ukończyły 70 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 75 roku życia łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającą tożsamość i wiek osoby.

5. Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów maja prawo do 50 % zniżki przy zakupie biletów okresowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edumnd Kłósek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »