| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/272/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./   Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala:

1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości

32 462 113,40

poprzez :

I Zwiększenie dochodów

11 030,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży …

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ....

11 030,00

II Zmniejszenie dochodów

0,00

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości

39 520 627,27

poprzez :

I Zwiększenie wydatków

208 723,85

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

55 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4430

Różne opłaty i składki

123,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoły podstawowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 131,00

80104

Przedszkola

4260

Zakup energii

15 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 216,85

85295

Pozostała działalność

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

323,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży ...

4300

Zakup usług pozostałych

11 030,00

II Zmniejszenie wydatków

95 563,85

Dział

Nazwa

Rozdział

Nazwa

paragraf

Kwota w

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

6630

Dotacje cel przekaz do samorz wojew na inwest realiz na podst porozumień …

70 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75095

Pozostała działalność

4300

Zakup usług pozostałych

123,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104

Przedszkola

4260

Zakup energii

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 716,85

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 500,00

85295

Pozostała działalność

3110

Świadczenia społeczne

723,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1,00

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :

7 058 513,87

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości

6 180 520,29

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

525 564,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

306 966,00

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

24 506,45

- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości

20 957,13

4. Wskazać prognozowane dochody na 2013 r. w Tabeli Nr 1, 1a.

5. Wskazać plan wydatków na 2013 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

6. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2013 r. w Tabeli Nr 4.

7. Wskazać główne zadania, w tym inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2013 r. w Tabeli Nr 7.

8. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/272/2013
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »