| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/273/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594) i art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochodybudżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

633 000,00 zł

Zwiększyć wydatkibudżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

633 000,00 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1.

Dochody po zmianie wynoszą

41 327 619,50 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 685 498,29 zł

2) dochody majątkowe

8 642 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

40 680 849,57 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

29 038 263,28 zł

2) wydatki majątkowe

11 642 586,29 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

646 769,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

5 403 051,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 573 287,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »