| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/273/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594) i art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochodybudżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

633 000,00 zł

Zwiększyć wydatkibudżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

633 000,00 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1.

Dochody po zmianie wynoszą

41 327 619,50 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 685 498,29 zł

2) dochody majątkowe

8 642 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

40 680 849,57 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

29 038 263,28 zł

2) wydatki majątkowe

11 642 586,29 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

646 769,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

5 403 051,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 573 287,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/273/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »