| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 734/XL/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i), w związku z art. 40 ust.1, art.42 ust.1, art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz.595) oraz art. 5 ust.5a i art. 5c pkt 1, w związku z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), po konsultacjach dokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/LXIII/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach i spełnieniu wymogów art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Zlikwidować z dniem 31.08.2013r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Sosnowcu, ul. Szymanowskiego 3b.

§ 2. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Sosnowca, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty jako organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »