| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym „Kubusiowe Maluchy”, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku i wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15,art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz 594 ) w związku z art.58 ust.1
i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2011r. Nr 45, poz.235 z późn. zm.) oraz art.4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek
i klub dziecięcy określonych w statucie danej jednostki w wysokości: 2,00 zł .

2. Ustala się za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka opłatę w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku i klubie dziecięcym
w wysokości 8,00 zł na dzień

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »