| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 301(XXXIX)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594),  art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a,  co  następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w wysokości 12 złotych za każde 8 m2.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta p. Zygmunta Skrzypca, pracownika Urzędu Gminy Poraj, który otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 858 zł brutto.

3. Inkasent pobierający opłatę jest zobowiązany do wydawania podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

4. Całość wpływów z pobranej opłaty targowej, inkasent ma obowiązek wpłacać raz w tygodniu na konto Urzędu Gminy Poraj.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Poraj Nr:

1) 82(XIV)2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wysokości opłaty targowej,

2) 297(XXXVIII)2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »