| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 301(XXXIX)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594),  art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a,  co  następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w wysokości 12 złotych za każde 8 m2.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta p. Zygmunta Skrzypca, pracownika Urzędu Gminy Poraj, który otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 858 zł brutto.

3. Inkasent pobierający opłatę jest zobowiązany do wydawania podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

4. Całość wpływów z pobranej opłaty targowej, inkasent ma obowiązek wpłacać raz w tygodniu na konto Urzędu Gminy Poraj.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Poraj Nr:

1) 82(XIV)2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wysokości opłaty targowej,

2) 297(XXXVIII)2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »