| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/846/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/845/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach "Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic na lata 2009-2014"

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/844/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r.

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XLIX/845/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”2. Stypendium można przyznać uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu.".

2. § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

uczniowi, który legitymuje się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała, o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »