| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/846/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/845/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach "Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic na lata 2009-2014"

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/844/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r.

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XLIX/845/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

”2. Stypendium można przyznać uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu.".

2. § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

uczniowi, który legitymuje się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała, o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »