| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII-323-2013 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 5 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz.613 z późn .zm.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. poz. 724)

Rada Gminy Nędza,

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. O k r e ś l a sięwysokość stawek podatku od nieruchomości na2014rok następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,89zł od 1 m² powierzchni;

b) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-4,56 zł od 1 hektara powierzchni ;

c) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,32zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych -0, 69zł od 1m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -20,73zł od 1m² powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,75zł od 1m² powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń–4,56zł od 1m² powierzchni użytkowej

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,57zł od 1m² powierzchni użytkowej

f) od domków letniskowych –7,73zł od 1m² powierzchni użytkowej

3) od budowli –2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7,

4) od budowli –0,2 %ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę .

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/216/2012 z dnia 29.10.2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4524 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.


§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z mocą obowiązującą od1 stycznia 2014 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »