| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.298.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 594; ze zmianami) art.10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613; ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finasów z   dnia 7   sierpnia 2013 w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 roku (Monitor Polski z   2013 r.poz.724) i   Obwieszczenia MInistra Finasów z   dnia 7   października 2013 w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014 roku (Monitor Polski z   2013 r. poz. 812) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 r.  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton.  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Rok produkcji samochodu  

Stawka podatku  

 

 

powyżej 3,5  

nie więcej niż 5,5  

1998 i   wcześniej  

710  

Po 1998  

700  

powyżej 5,5  

nie więcej niż 9,0  

1998 i   wcześniej  

760  

Po 1998  

730  

powyżej 9,0  

poniżej 12  

1998 i   wcześniej  

1080  

Po 1998  

1030  

2.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.  

 

Liczba osi  

Dopuszczalna masa całkowita  

Rodzaj zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Pneumatyczne lub równoważne  

Inne (resorowe)  

2  

12  

13  

1410  

1530  

13  

14  

1450  

1530  

14  

15  

1470  

1650  

15  

 

1720  

1780  

3  

12  

17  

1710  

1740  

17  

19  

1760  

1800  

19  

21  

1820  

1860  

21  

23  

1890  

1930  

23  

25  

1990  

2470  

25  

 

2350  

2440  

4 i   więcej  

12  

25  

2250  

2380  

25  

27  

2470  

2530  

27  

29  

2590  

2690  

29  

31  

2720  

2800  

31  

 

2820  

2940  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton.  

 

Rok produkcji samochodu  

Stawka podatku  

1998 i   wcześniej  

920  

Po 1998  

890  

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.  

 

Liczba osi  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Rodzaj zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Pneumatyczne lub równoważne  

Inne (resorowe)  

2  

12  

18  

1020  

1030  

18  

25  

1240  

1260  

25  

31  

1740  

1770  

31  

37  

1670  

2270  

37  

 

2120  

2300  

3  

12  

37  

2000  

2090  

37  

40  

2350  

2820  

40  

 

2580  

2940  

5.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   i poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

a)   zawieszenie pneumatyczne 460 zł  

b)   zawieszenie resorowe 470 zł  

6.   Od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne

Resorowe

1

12

18

520

560

18

25

630

710

25

36

1040

1360

36

 

1070

1620

2

12

28

1000

1050

28

33

1030

1060

33

36

1050

1500

36

38

1070

1500

38

 

1380

2050

3

12

36

1030

1130

36

38

940

1290

38

 

1140

1520

7.   Od autobusów  

 

Liczba miejsc do siedzenia  

Rok produkcji  

Stawka podatku  

Do 15 włącznie  

1998 i   wcześniej  

630  

Po 1998  

580  

więcej niż 15 mniej niż 30  

1998 i   wcześniej  

1070  

Po 1998  

1170  

30 i   więcej  

1998 i   wcześniej  

2000  

Po 1998  

1950  

§   2.   Wpłaty podatku można dokonać w   kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »