| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.298.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r. poz. 594; ze zmianami) art.10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613; ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finasów z   dnia 7   sierpnia 2013 w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014 roku (Monitor Polski z   2013 r.poz.724) i   Obwieszczenia MInistra Finasów z   dnia 7   października 2013 w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2014 roku (Monitor Polski z   2013 r. poz. 812) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 r.  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton.  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Rok produkcji samochodu  

Stawka podatku  

 

 

powyżej 3,5  

nie więcej niż 5,5  

1998 i   wcześniej  

710  

Po 1998  

700  

powyżej 5,5  

nie więcej niż 9,0  

1998 i   wcześniej  

760  

Po 1998  

730  

powyżej 9,0  

poniżej 12  

1998 i   wcześniej  

1080  

Po 1998  

1030  

2.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.  

 

Liczba osi  

Dopuszczalna masa całkowita  

Rodzaj zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Pneumatyczne lub równoważne  

Inne (resorowe)  

2  

12  

13  

1410  

1530  

13  

14  

1450  

1530  

14  

15  

1470  

1650  

15  

 

1720  

1780  

3  

12  

17  

1710  

1740  

17  

19  

1760  

1800  

19  

21  

1820  

1860  

21  

23  

1890  

1930  

23  

25  

1990  

2470  

25  

 

2350  

2440  

4 i   więcej  

12  

25  

2250  

2380  

25  

27  

2470  

2530  

27  

29  

2590  

2690  

29  

31  

2720  

2800  

31  

 

2820  

2940  

3.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton.  

 

Rok produkcji samochodu  

Stawka podatku  

1998 i   wcześniej  

920  

Po 1998  

890  

4.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.  

 

Liczba osi  

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Rodzaj zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Pneumatyczne lub równoważne  

Inne (resorowe)  

2  

12  

18  

1020  

1030  

18  

25  

1240  

1260  

25  

31  

1740  

1770  

31  

37  

1670  

2270  

37  

 

2120  

2300  

3  

12  

37  

2000  

2090  

37  

40  

2350  

2820  

40  

 

2580  

2940  

5.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   i poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

a)   zawieszenie pneumatyczne 460 zł  

b)   zawieszenie resorowe 470 zł  

6.   Od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne

Resorowe

1

12

18

520

560

18

25

630

710

25

36

1040

1360

36

 

1070

1620

2

12

28

1000

1050

28

33

1030

1060

33

36

1050

1500

36

38

1070

1500

38

 

1380

2050

3

12

36

1030

1130

36

38

940

1290

38

 

1140

1520

7.   Od autobusów  

 

Liczba miejsc do siedzenia  

Rok produkcji  

Stawka podatku  

Do 15 włącznie  

1998 i   wcześniej  

630  

Po 1998  

580  

więcej niż 15 mniej niż 30  

1998 i   wcześniej  

1070  

Po 1998  

1170  

30 i   więcej  

1998 i   wcześniej  

2000  

Po 1998  

1950  

§   2.   Wpłaty podatku można dokonać w   kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »