| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 393/XXXIX/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 6   ust.13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opatach lokalnych 1)   (t.j. Dz. U   z 2010 r. Nr 95,poz. 613 z   późn. zm. ) art. 6   a ust.11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust.9 ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (t.j. Dz. U. z   2013 r.,poz.465) Rada Gminy uchwala, co następuje :  

§   1.   Zatwierdza się następujące wzory druków w   wymiarach podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Koszęcin :  

1.   Podatek od nieruchomosci:  

1)   Deklaracja na podatek od nieruchomości - zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2)   Załącznik do deklaracji: Dane o   nieruchomościach - zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

3)   Załącznik do deklaracji: Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości-zgodnie z   załącznikiem Nr 3  

4)   Informacja w   sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego- zgodnie z   ząłacznikiem Nr 4.  

2.   Podatek rolny  

1)   .   Deklaracja na podatek rolny - zgodnie z   załącznikiem Nr 5.  

2)   Załącznik do deklaracji: Dane o   nieruchomościach rolnych.   -zgodnie z   załącznikiem Nr 6  

3)   Załącznik do deklaracji: Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku rolnym  - zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

3.   Podatek leśny  

1)   Deklaracja na podatek leśny - zgodnie z   załącznikiem Nr 8.  

2)   Załącznik od deklaracji: Dane o   nieruchomościach leśnych- zgodnie z   załącznkiem Nr 9.  

3)   Załącznik do deklaracji: Dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku leśnym- zgodnie z   załącznkiem Nr 10.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr 157/XVI/2011 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 15 listopada 2011r. w   sprawie zatwierdzenia wzorów druków w   wymiarach podatkowych oraz Uchwała Nr 268/XXVI/2012 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 24 października 2012 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XVI/2011 z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia wzorów druków w   wymiarach podatkowych.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

 

 

1)   1 Niniejsza ustawa  dokonuje w   zakresie swojej regulacji  wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1.               dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z   17.12.1992),

2.dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowania  niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999)

  Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania  przez        

  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą  ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii      

  Europejskiej – wydanie specjalne.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 393/XXXIX/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »