| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,55 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2powierzchni, z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „dr” - drogi, innych niż określone w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) - 0,05 zł od 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 20,26 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,56 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,34 zł od 1m2powierzchni użytkowej z wyjątkiem garaży wolnostojących - 7,35 zł od 1m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50 m2, służące wyłącznie działalności rolniczej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 4 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/49/2003 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2013 na terenie Gminy Miedźna.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »