| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/283/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014 na terenie Gminy Miedźna oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,55 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2powierzchni, z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „dr” - drogi, innych niż określone w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) - 0,05 zł od 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 20,26 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,56 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,50 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,34 zł od 1m2powierzchni użytkowej z wyjątkiem garaży wolnostojących - 7,35 zł od 1m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej od 50 m2, służące wyłącznie działalności rolniczej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 4 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/49/2003 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2013 na terenie Gminy Miedźna.

§ 6. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Foryś

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »