| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/305/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 95, poz.613 z 2010 r. z późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r.(M.P. z 2013 r., poz.724) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -              574,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -              904,00 zł

- powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton              -              1206,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

15

1446,00

1566,00

15

1628,00

1748,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1808,00

1930,00

19

23

1992,00

2050,00

23

2110,00

2170,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

2110,00

2170,00

27

29

2230,00

2288,00

29

2350,00

2914,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                          -              1326,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

25

1448,00

1568,00

25

31

1690,00

1808,00

31

1928,00

2252,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

2170,00

2252,00

40

2410,00

2914,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego              -              842,00 zł

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

25

1082,00

1326,00

25

1206,00

1444,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

1326,00

1386,00

28

33

1444,00

1506,00

33

38

1566,00

1628,00

38

1690,00

2050,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

37

1628,00

1782,00

37

38

1710,00

2072,00

38

1770,00

2132,00

5) Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                                          -              1018,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc              -            1868,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »