| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 47/IV/2007 Rady Miasta Rybnika z 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 16, poz. 357), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 208/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z 26 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej,

2) uchwałą Nr 574/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z 16 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej,

3) uchwałą Nr 389/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr 47/IV/2007 Rady Miasta Rybnika z 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 16, poz. 357), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 uchwały Nr 208/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z 26 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 187, poz. 3446), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

3) § 2 uchwały Nr 574/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z 16 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 207, poz. 3874), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

4) § 2 uchwały Nr 389/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 74), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z 27 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 47/IV/2007
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. [1])[2])[3]) Na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczyć:

1) Bank Spółdzielczy w Żorach,

2) BNP Paribas Bank Polska SA,

3) panią Zofię Czupryn.

§ 3. Określić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2% pobranych kwot.

§ 4. [4]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 208/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 187, poz. 3446), która weszła w życie z dniem 20 listopada 2007 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 574/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 207, poz. 3874), która weszła w życie z dniem 9 grudnia 2009 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 389/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale o wyznaczeniu inkasentów opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 74), która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

[4]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »