| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 261/XXX/13 Rady Gminy Poczesna

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.10, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014 wg załączników od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnić z podatku od środków transportowych autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz oświaty i wychowania nie przeznaczone do wykorzystania w działalności gospodarczej oraz samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton stanowiące mienie Gminy Poczesna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopad 2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2014 r. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Samochody ciężarowe

Powyżej 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

Powyżej 5,5 t. do 9 t. włącznie

Powyżej 9 t. i mniej niż 12 t.

Stawki podatku w złotych


2014 r.

Samochody posiadające katalizator wyprodukowane po 2003 r.

550

1051

1298

Samochody posiadające katalizator wyprodukowane w 2003r.
i wcześniej

615

1115

1361

Samochody nie posiadające katalizatora wyprodukowane po 2003 r.

674

1176

1423

Samochody nie posiadające katalizatora wyprodukowane
w 2003 r. i wcześniej

714

1197

1435


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 261/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2014 r. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

2014 r.

Dwie osie

12

13

127

165

13

14

166

456

14

15

456

644

15

644

1454

Trzy osie

12

17

165

286

17

19

286

589

19

21

589

765

21

23

765

1177

23

25

1177

1831

25

1177

1831

Cztery osie

12

25

775

776

25

27

776

1211

27

29

1211

1921

29

31

1921

2738

31

1921

2738


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 261/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2014 r. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna/osie jezdne/
Z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2014 r.

Dwie osie

12

18

40

49

18

25

310

558

25

31

652

1068

31

1641

2107

Trzy osie

12

40

1447

2002

40

2002

2726


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 261/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2014 r. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Ciągniki wyprodukowane

w 2003 r.
i wcześniej

po 2003 r.

Stawki podatku w złotych

2014 r.

Ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 7 ton włącznie

1589

1468

Ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1663

1589


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 261/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

1. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

wyprodukowane w roku 2003 i wcześniej -371,28 zł

wyprodukowane po 2003 r. – 429,52 zł

2. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego.


Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
/w tonach/

Stawki podatku w złotych

Nie
mniej
niż

Mniej niż

Oś jedna /osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2014 r.

Jedna oś

12

18

0

37,44

18

25

206,96

371,28

25

371,28

652,00

Dwie osie

12

28

244,40

357,76

28

33

712,40

986,96

33

38

986,96

1500,72

38

1500,72

1973,00

Trzy osie

12

38

785,20

1095,12

38

1095,12

1487,20


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 261/XXX/13
Rady Gminy Poczesna
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2014 r. - AUTOBUSY

Mniej niż 30 miejsc siedzących

o liczbie równej lub większej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

2014 r.

Wyprodukowanych w roku 2003 i wcześniej

615

737

Wyprodukowanych po 2003 roku

498

622

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »