| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm ), oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.2013, poz. 724)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od budynków mieszkalnych i ich części oraz garaży w budynkach mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,19 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części :

1) od budynków letniskowych – 7,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) od garaży wolnostojących – 7,73 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) pozostałe /komórki/ - 2,35 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) innych niż wymienione w § 1 ust.5 pkt 1, 2, 3, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1,12 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

6. Od budowli :

a) od budowli związanych z gospodarką ściekową – 1 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

b) od pozostałych budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2powierzchni.

8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni.

9. Od gruntów:

1) pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2powierzchni.

2) od innych gruntów pozostałych niż określone w § 1 ust.9 pkt 1 – 0,27 zł od 1 m2powierzchni.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 152/XXV/2012 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

1. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Blachownia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »