| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/250/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r., nr 152, poz. 897 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 594 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:

a) zamieszkałych,

b) niezamieszkałych,

c) w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklarację, o której mowa w § 1, włąściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Radziechowy - Wieprz w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym, za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3.

1. Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXIV/165/12 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2. Traci moc uchwała Rady Gminy Radziechowy - Wieprz nr XXVIII/195/12 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/165/12 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/250/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »