| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 grudnia 2013r.

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze

1. Na podstawie art.16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 318, poz. 5562 z dnia 16.12.2011r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIX/417/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4303, z dnia 30.10.2012r.)

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Zabrze
z dnia 16.12. 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze.

Uchwała Nr XVII/207/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze.
(tekst jednolity)


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze


Rada Miejska w Zabrzu

uchwala:

§ 1. 1. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej na terenie miasta Zabrze,

2. określa wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze.

§ 2. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Zabrze, w wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem że stawka ta nie może przekroczyć maksymalnej dziennej stawki określonej w art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze od powierzchni stanowiska sprzedaży łącznie z wystawką:


Lp.

Powierzchnia stanowiska wraz z wystawką
(w m2)

Dzienna stawka opłaty targowej
(w złotych)

1

do 2

4,00

2

powyżej 2 do 5

8,00

3

powyżej 5 do 7

12,00

4

powyżej 7 do 10

16,00

5

powyżej 10

16,00 + 1,50 (za każdy dodatkowy m2)


§ 4. [1]) W miesiącach styczniu, lutym i marcu obniża się o 50% wysokość dziennych stawek opłaty targowej

pobieranej na terenie miasta Zabrze.

§ 5. [2]) Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 6. [3]) Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXXIII/360/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze.

2. Uchwała Nr XXXVII/436/05 z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/360/04 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze.

3. Uchwała Nr XLVI/573/05 z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/360/04 w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze.

4. Uchwała Nr XIX/239/08 z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/360/04 w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru tej opłaty w drodze inkasa i określenia wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze.

§ 7. [4]) Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez §1 uchwały nr XXIX/417/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012.4303), który wszedł w życie z dniem 14 listopada 2012r.

[2]) Przenumerowanie paragrafów  przez §1 uchwały nr XXIX/417/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012.4303), który wszedł w życie z dniem 14 listopada 2012r.

[3]) Przenumerowanie paragrafów  przez §1 uchwały nr XXIX/417/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012.4303), który wszedł w życie z dniem 14 listopada 2012r.

[4]) Przenumerowanie paragrafów przez §1 uchwały nr XXIX/417/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2012.4303), który wszedł w życie z dniem 14 listopada 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »