| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/255/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ) Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega paragraf 2 przywołanej na wstępie uchwały w ten sposób, że uzyskuje nowe brzmienie o treści: W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

2) 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,

3) 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

§ 2. Zmianie ulega paragraf 3 przywołanej na wstępie uchwały w ten sposób, że uzyskuje nowe brzmienie o treści: W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

2) 34 złote (słownie: trzydzieści cztery złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3osób,

3) 54 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 74 złote (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »