| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/321/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/224/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XXIII/224/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi w ten sposób, że § 2 uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

1. W ramach dodatkowych usług Gmina Zebrzydowice świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych:

1) odpadów ulegających biodegradacji, w tym również opakowań ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych - odbieranych u źródła powstania w uzupełniającym systemie workowym - 200,00 zł za 1 m3

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) powyżej 500 kg - usługa wykonywana na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel.32 4755100 - 420,00 zł za 1 Mg

3) zużytych opon o średnicy powyżej 1000 mm:

a) dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 10,00 zł za 1 szt.

b) usługa wykonywana na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 - 20,00 zł za 1 szt.

2. W ramach dodatkowych usług świadczonych przez gminę Właściciel zamieszkałej nieruchomości  może jeden raz w ciągu dziesięciu lat wymienić naturalnie zużyty pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych..

§ 2. Pozostała część uchwały nie podlega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »