| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/321/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/224/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XXIII/224/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi w ten sposób, że § 2 uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

1. W ramach dodatkowych usług Gmina Zebrzydowice świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych:

1) odpadów ulegających biodegradacji, w tym również opakowań ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych - odbieranych u źródła powstania w uzupełniającym systemie workowym - 200,00 zł za 1 m3

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.) powyżej 500 kg - usługa wykonywana na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel.32 4755100 - 420,00 zł za 1 Mg

3) zużytych opon o średnicy powyżej 1000 mm:

a) dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 10,00 zł za 1 szt.

b) usługa wykonywana na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100 - 20,00 zł za 1 szt.

2. W ramach dodatkowych usług świadczonych przez gminę Właściciel zamieszkałej nieruchomości  może jeden raz w ciągu dziesięciu lat wymienić naturalnie zużyty pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych..

§ 2. Pozostała część uchwały nie podlega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »