| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Miasta Radzionków

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. i, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/378/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 930.700,15 zł, w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 930.700,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.826.444,60 zł, w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.826.444,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 20.568,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 2.770.548,04 zł oraz rozchody w kwocie  2.749.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.;

4) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/389/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/389/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/389/2014
Rady Miasta Radzionków
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2014 r. wprowadza się w związku z przyznaniem miastu Radzionków środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Szymały w Radzionkowie”. Zwiększa się dochody budżetu w 600, 60016 § 6330 o 930.700,15 zł, przychody z tytułu wolnych środków w § 950 o 895.744,45 zł oraz wydatki w 600, 60016 § 6050 o 1.826.444,60 zł.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »